Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Εκδημία Βασιλικής Κυριακοπούλου


Απεβίωσε την 1η Απριλίου 2010 και ετάφη στις 3 Απριλίου 2010 στο κοιμητήριο Τσεραμιού, η Βασιλική Κυριακοπούλου, ετών 88.

Η ενορία μας συλλυπείται τους οικείους της. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της.

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

Η Ζωή εν Τάφω

"Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συ-γκατάβασιν δοξάζουσαι την σην".

Ο επιτάφιός μας την Μεγάλη Παρασκευή 2 Απριλίου 2010. Κάντε κλικ για να τον δείτε.