Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Προσκύνημα στον τάφο της Παναγίας μας

Ο τάφος της Παναγίας, γνωστός και ως Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γεθ-σημανής, ανήκει στους Ορθόδοξους από την εποχή που οικοδομήθηκε ο Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου από τους ισαπο-στόλους Κωνσταντίνο και Ελένη.

Η Αγία Ελένη, όταν πήγε στην Παλαι-στίνη, ίδρυσε περίπου τριάντα ναούς, ό-πως αναφέρει ο ιστορικός Νικηφόρος Κάλλιστος το 1335. Σε έναν κώδικα του 11ου αιώνα, που βρίσκεται στη βιβλιοθή-κη του Βατικανού, περιέχεται ο κατάλο-γος των εκκλησιών της «Θεοφιλούς Βα-σιλίδος Ελένης», όπου ο Ναός της Γεθση-μανής αναφέρεται τέταρτος στη σειρά ως «Εκκλησία εν Γεθσημανή, επί του Τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου».

Ο σημερινός Ναός έχει μήκος τριάντα μέ-τρα και πλάτος οκτώ. Ο τάφος είναι δε-ξιά, καθώς μπαίνουμε στην είσοδο, λαξε-μένος σε τετράγωνο βράχο, με κοίλωμα ενός μέτρου. Για τον τάφο της Γεθσημα-νής υπάρχουν επίσης μαρτυρίες της Εκ-κλησίας των Σύρων, των Κοπτών και των Αρμενίων, οι οποίοι διατηρούν και πα-ρεκκλήσια στον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Ιερουσαλήμ.

Όπως σημειώνει σύγχρονος αγιοταφίτης ιεράρχης και ιστοριοδίφης, «το σεμνόν τούτο και σεβάσμιον ιερόν προσκύνημα, ανεγερθέν κατά τους χρόνους της παλαιάς αρχαιότητος, υπενθυμίζει τας κατα-κόμβας της διωκόμενης Εκκλησίας των μαρτύρων της πίστεως και δια μέσου των αιώνων μάλλον διε-τηρήθη ανέπαφον, εκτός ελαχίστων ανακαινίσεων και μεταβολών».

Ο σημερινός Ναός βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και πρέπει ο επισκέπτης να κατέβει 49 σκαλιά. Εντός του Ναού δεσπόζουν το Πανάγιο Θεο-μητορικό μνήμα και η Θαυματουργή εικόνα της Πα-ναγίας της Ιεροσολυμίτισσας.

Στο 24ο σκαλοπάτι υπάρχουν από δεξιά οι Τάφοι των Αγίων και δικαίων Θεοπα-τόρων Ιωακείμ και Άννης. Από αριστερά ο Τάφος του Αγίου μνήστορος Ιωσήφ. Και οι δύο αυτοί τάφοι αυτοί είναι άγια θυσιαστήρια.

Βγαίνοντας από το Κουβούκλιο, στα δεξιά υπάρχει το Καθολικό του Ιερού Ναού των Ορθοδόξων στο οποίο βρίσκεται η θαυμα-τουργός Εικόνα της Θεοτόκου της Ιεροσο-λυμίτισσας.

Το κυρίως προσκύνημα βρίσκεται μέσα σε ένα λιθόκτιστο κουβούκλιο, ύψους 2 m, μή-κος 3 m και πλάτος 4 m και είχε λαξευτεί σε λίθινο βράχο.

Ο τάφος της Παναγίας, αποτελεί για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς το τρίτο κατά σειρά σπουδαιότητας προσκύνημα.

Το μνημείο αυτό είναι υψίστης σημασίας για τους ορθοδόξους χριστιανούς καθώς σε αυτό ο Κύριός μας προσευχήθηκε θερμά και με πολύ αγωνία, δέχτηκε το φιλί της προδοσίας, συνελήφθη από τους στρατιώτες του Πιλάτου, τον όχλο και τους υπηρέτες των Φαρισαίων, κηδεύ-θηκε και ενταφιάστηκε το πανσεβάσμιο Σώμα της Παναγίας μας από τους Α-γίους Αποστόλους.

Σύμφωνα με την ιερά παράδοση από το σημείο αυτό το Πάνσεπτο Σώμα της Παναγίας μετέστη την τρίτη ημέρα προς την Ουράνιο Βασιλεία και κοντά στον αγαπημένο Υιό της.

Τέλος, η Ιερά Παράδοση αναφέρει ότι στην πε-ριοχή της Γεθσημανής θα γίνει η θεϊκή κρίση της Β' Παρουσίας του Κυρίου.

Πηγή: PanagiaAlexiotissa.blogspot.gr
Video: 4Ε TV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας παρακαλούμε πολύ να είστε κόσμιοι και ευγενικοί στα σχόλιά σας. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όχι όμως τα υβριστικά και κακεντρεχή σχόλια. Τα σχόλιά σας θα δημοσιεύονται μόνο αν πληρούν τους παραπάνω όρους. Ευχαριστούμε.