Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Στηρίζουμε και υπογράφουμε για τη διατήρηση της θεμελιώδους έννοιας του γάμου και της οικογένειας

H Εκκλησία της Ελλάδος στηρίζει το θεσμό του γάμου μεταξύ άνδρα και γυναίκας κα-θώς και τη θεμελιώδη έννοια της οικογέ-νειας που αποτελείται αποκλειστικά και μό-νο από τον Πατέρα, τη Μητέρα και τα παι-διά, συλλέγοντας, μέσω των Ιερών Μητρο-πόλεων και των Ενοριών, υπογραφές.

"Η οικογένεια αποτελεί το βασικό, το πρωτογενές κύτταρο της κοινωνίας. Αν οι οικογένειες που αποτελούν την κοινωνία είναι υγιείς, τότε και η κοι-νωνία θα είναι υγιής και εύρωστη.

Η ελληνική οικογένεια, παρ’ ότι κρατιέται ακόμα σε ανώτερο επίπεδο από τη μέση ευρωπαϊκή, έχει επηρεαστεί από τη γενικότερη κρίση και δεν έχει μείνει αλώβητη. Αυτό καταδεικνύεται από την τεράστια αύξηση των διαζυγίων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των γεννήσεων εκτός γάμου, την καθιέρωση των συμφώνων συμβίωσης, και δη μεταξύ ομοφυλόφιλων ατόμων, ως νέων μοντέλων συμβίωσης. Ίσως δεν είναι πολύ μακριά η εποχή που οι τόσο όμορφες και περιεκτικές λέξεις «Πατέρας» και «Μητέρα» θα εξαφανιστούν από τα δημόσια έγγραφα και θα αντικατασταθούν από τους όρους «Γονέας 1» και «Γονέας 2» για χάρη των ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν στην υγιή οικογένεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Μια ομάδα Ευρωπαίων πολιτών ανέλαβε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τον τίτλο «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά». Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέχεται έτσι η δυνατότητα συμ-μετοχής στους απλούς πολίτες στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων ή κανονισμών ενταγμένων στο ευρω-παϊκό δίκαιο. Για να υλοποιηθεί μια πρωτοβουλία και να φτάσει στην Ευ-ρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συλ-λεχθούν τουλάχιστον 1.000.000 υ-πογραφές από 7 τουλάχιστον χώ-ρες. Οι υποστηρικτές, αυτοί που υπογράφουν πρέπει να έχουν δικαί-ωμα ψήφου. Η επαλήθευση των δη-λώσεων γίνεται από κάθε κράτος στη βάση κάποιου δημοσίου εγγράφου, ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» στοχεύει στην προστασία του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. Αποσκοπεί σε έναν οριζόντιο εφαρμοστέο κανονισμό, ο οποίος θα ορίζει την έννοια του γάμου και της οικογένειας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας συμφωνούν ότι γάμος εί-ναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας και ότι η οικογένεια εδράζεται στο γάμο και στους απογόνους. Σκοπός του γάμου είναι η αλληλοβοήθεια και ολοκλήρωση των συζύγων, καθώς και η ανατροφή της επόμενης γενιάς. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν σε μια σταθερή οικογένεια αγάπης με τον πατέρα και τη μητέρα.

Η κοινωνία έχει ανάγκη το γάμο και την οικογένεια. Γι’ αυτό πρέπει να υποστηρίζονται. Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» στη Ελλάδα είναι η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και οι κατά τόπους Σύλ-λογοι Πολυτέκνων.

Όποιος επιθυμεί να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή μπορεί να το κάνει είτε ηλεκτρονικά εδώ, είτε με υπογραφή στα σχετικό έντυπο που μπορεί να βρει στους κατά τόπους Συλλόγους Πολυτέκνων, Ενορίες ή άλλους συνεργάτες:

Επίσης, όποιος άλλος φορέας επιθυμεί να ενισχύσει την προσπάθεια συλλέγοντας υπογραφές, μπορεί να κατεβάσει και να εκτυπώσει τη φόρ-μα εδώ και να την αποστείλει ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Πλατεία Ελευθερίας 22, 10553 Αθήνα (Πλ. Κουμουνδούρου).

Δικαίωμα συμμετοχής και υπογραφής έχουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και επομένως έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Η προθεσμία συγκέντρωσης υπογραφών λή-γει στις 10 Δεκεμβρίου 2016".

Μάθετε περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας παρακαλούμε πολύ να είστε κόσμιοι και ευγενικοί στα σχόλιά σας. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όχι όμως τα υβριστικά και κακεντρεχή σχόλια. Τα σχόλιά σας θα δημοσιεύονται μόνο αν πληρούν τους παραπάνω όρους. Ευχαριστούμε.