Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Ημερίδα με θέμα: "Η Νοερά Προσευχή ως οδηγός ανάπτυξης_και ενδυνάμωσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις_και οργανισμούς" - Video

To Εργαστήριο Οργάνωσης και Δι-οίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπο-λη Μονεμβασίας και Σπάρτης, διορ-γανώνει Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα «Η Νοερά Προσευχή ως οδηγός...

...ανάπτυξης και ενδυνάμωσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς», τη Δευτέρα στις 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Σπάρτη.

Σκοπός της ημερίδας αποτελεί η προσέγγιση της έννοιας και της μεθόδου - τεχνικής της Νοεράς Προσευχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδρασή της και στα οφέλη της στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς (στελέχη του ιδιωτικού, δημόσιου, μη κερδοσκοπικού τομέα). Επίσης η συσχέτιση της Νοεράς Προσευχής με την αποτελεσματικότητα, παραγω-γικότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17:00 - 17:15: ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Πελοπον-νήσου, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρε-σιών και Ποιότητας Ζωής». «Εισαγωγική ομιλία σχετικά με τους στό-χους του Εργαστηρίου και της Ημερίδας».

17:15 - 17:40: ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ «Η μέθοδος της Νοεράς Προσευχής».

17:40 - 18:05: ΘΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ, Υπεύθυνη εκπαίδευσης της Εται-ρείας SAP Hellas.«Τα οφέλη της πνευματικής αναζήτησης στη διαχεί-ριση ενός στρεσσογόνου εργασιακού περιβάλλοντος».

18:05 - 18:30: ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Πελο-ποννήσου.«Αποδοτικότερη επιχείρηση με Νοερά Προσευχή».

18:30 - 18:55: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Καθηγητής Τμήμα-τος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά. «Ο Πιστοποιημένος Επα-γγελματίας και οι Σύγχρονες Μορφές Τεχνολογίας για Επιτυχή Έργα, μέσα από τη χρήση της Κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου».

18:55 - 19:20: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Βαρύτονος, συνερ-γάτης Εθνικής Λυρικής Σκηνής. «Η επίδραση της Νοεράς Προσευχής στη σύγχρονη τέχνη».

19:20 - 19:45: ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Διευθυντής Εντατικολογίας ΕΚΠΑ, Πανεπι-στημιακής ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Σχολιασμός.

19:45 - 19:50: ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Πελοπον-νήσου. Συμπεράσματα Ημερίδας.

19:50 - 20:00: Κλείσιμο της εκδήλωσης από τον ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ κ. κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟ.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας.

UPDATE
Video: Τ. Κούρος


Εκ του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού, του Παν/μίου Πελοποννήσου, στη Σπάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας παρακαλούμε πολύ να είστε κόσμιοι και ευγενικοί στα σχόλιά σας. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όχι όμως τα υβριστικά και κακεντρεχή σχόλια. Τα σχόλιά σας θα δημοσιεύονται μόνο αν πληρούν τους παραπάνω όρους. Ευχαριστούμε.