Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

Στην ανάρτηση αυτή θα κάνουμε μία ι-στορική αναδρομή και ένα όμορφο αφιέ-ρωμα στην Άλωση της Κων/πόλεως, αυτής της βασιλίδος των πόλεων που για χίλια χρόνια υπήρξε η πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας και που στα 1453 έπεσε στα χέρια των Τούρκων.

Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτο-νίας των Ελλήνων του Πόντου. Ας είναι ένα μνημόσυνο για όλους τους μάρτυρες του Πόντου το παρακάτω βίντεο.

Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου:
Διαβάστε και μάθετε εδώ και εδώ.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Εκδρομή Κατηχητικού Σχολείου Τσεραμιού σε Ι.Μ.Αιμυαλών, Μουσείο Υδροκίνησης και αγρόκτημα "Παπάκια".

Με μια όμορφη, προσκυνηματική, πολιτι-σμική και συνάμα ψυχαγωγική εκδρομή ε-πισφραγίστηκε το Σάββατο 11 Μαΐου 2019, για τη φετινή χρονιά η λήξη των μαθημά-των και των δύο τμημάτων του Κατηχητι-κού Σχολείου Τσεραμιού.

Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Προσφορά Αγάπης από την Ενορία μας

Το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας Τσε- ραμιού και ο πρόεδρος αυτού, εκφρά- ζουν τη βαθειά τους ευγνωμοσύνη και τις ολόψυχες ευχαριστίες τους προς όλους τους ενορίτες και τους φίλους της Ενο-ρίας για τη συγκέντρωση τροφίμων κατά τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, τα οποία δόθηκαν σε διάφορες οικογένειες ενορι-τών μας.